• De lessen en workshops worden boven de winkel ingericht in een grote, open ruimte waarbij er voldoende afstand gehouden kan worden. 

  • Groepen van min 4, max 8 deelnemers. Indien de cursus niet kan doorgaan omwille van te weinig inschrijvingen dan zal je 3 dagen op voorhand verwittigd en terugbetaald worden. De Zipper behoudt zich ten allen tijd het recht om een workshop te annuleren wegens ziekte of overmacht. 

  • Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt (binnen de vijf werkdagen). De workshops zitten snel vol, vaak met een wachtlijst, dus laattijdige annuleringen (zonder geldige reden) zullen niet terugbetaald worden. 

  • Onze workshops zijn gebaseerd op een gemiddelde snelheid en behendigheid, indien je je werk niet af krijgt tijdens de lesuren dan kan je dit verder afmaken in het naaicafé of tijdens één van de open brei- en haak momenten. 

  • We trachten elke cursus minstens 3 maal per seizoen in te richten: een keer overdag, een keer ‘s avonds en ook in het weekend. Is de cursus vol? Stuur een mailtje naar info@dezipper.be om je op de wachtlijst te zetten van de volgende editie. 

 

Betalen met een beurtenkaart

 

De 10-beurtenkaart voor lessen en workshops is een voordelige en flexibele manier om cursussen te volgen in De Zipper. Een beurtenkaart kost 50 euro, ieder vakje komt overeen met één uur les. Indien er een maaltijd en/of materiaal inbegrepen is in de cursus dan wordt hier een extra vakje voor afgestempeld. 

Voorbeeld:
Inschrijving dagcursus via de website: 60 euro
Dagcursus met een beurtenkaart: 9 vakjes (= 45 euro)

Indien je een workshop wil volgen met een beurtenkaart dan kan je dit in de winkel, telefonisch of per mail reserveren, op voorwaarde dat uw kaart binnen de 5 werkdagen na inschrijving afgestempeld wordt. 

 

Volg ons op Facebook